Lista aktualności Lista aktualności

INFORMACJA DLA MYŚLIWYCH I LEŚNIKÓW DOTYCZĄCA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ

Afrykański pomór świń (ASF)

to szybko szerząca się choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki.

Obecnie choroba ta występuje w niektórych krajach Unii Europejskiej jak również w niektórych państwach graniczących z UE.

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stanowi zagrożenia dla ich zdrowia i życia.

Rozprzestrzenianie wirusa ASF może nastąpić poprzez: nielegalny wwóz z państw trzecich,
w których występuje ASF, skarmianie jej resztkami świń lub wyrzucanie odpadków i kontakt
z nimi dzików, żywności pochodzenia zwierzęcego, skażonej wirusem ASF, przewożenie (przemyt), brudne i niepoddane dezynfekcji środki transportu zwierząt, migracja dzików
z krajów, gdzie występuje ASF – dotyczy wschodniej (województwo podlaskie i lubelskie)
i północnej (województwo warmińsko  - mazurskie) części Polski.

 

Jak rozpoznać afrykański pomór świń u dzików?

Należy zwracać uwagę na: zwiększoną ilość padłych dzików w łowisku; podejrzenie powinno wzbudzać każde nietypowe zachowanie u dzików:

 • zaobserwowane przed oddaniem strzału, np. osłabienie, zaburzenia w poruszaniu się, utrata orientacji, ograniczony odruch ucieczki, duszność, biegunka - często
  z domieszką krwi;
 • w przypadku znalezionych dzików padłych lub w trakcie oględzin dzików odstrzelonych należy zwracać uwagę na takie zmiany jak:  sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała, drobne, liczne wybroczyny na skórze; pienisty lub krwisty wypływ z nosa.

Jak sposób myśliwi i leśnicy mogą pomóc w zapobieganiu afrykańskiemu pomorowi świń?

 • zgłaszanie do najbliższego powiatowego lekarza weterynarii każdego padłego dzika znalezionego w czasie polowań lub wykonywania czynności służbowych oraz każdego odstrzelonego dzika, u którego przed dokonaniem odstrzału zaobserwowano objawy nasuwające podejrzenie ASF;
 • przestrzeganie zasad higieny po zakończonym polowaniu ( zdezynfekować sprzęt łowiecki oraz koła pojazdów, zdezynfekować a następnie zmienić obuwie oraz zmienić odzież);
 • wykonywać patroszenie dzików w wyznaczonym do tego miejscu, zgodnie
  z dokumentem Strategia zwalczania ASF dla krajów UE,
 • nie pozostawianie odpadków żywnościowych w lesie;
 • myśliwi i leśnicy utrzymujący świnie we własnym gospodarstwie powinni pamiętać
  o bezwzględnym przestrzeganiu higieny przed każdorazowym wejściem do pomieszczeń inwentarskich.

WAŻNE

na terytorium całej Polski

obowiązuje zakaz wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, gdzie są utrzymywane świnie: zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących od dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń oraz zakaz wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt,

na obszarach objętych restrykcjami w związku z ASF

każdy dzik odstrzelony powinien zostać niezwłocznie dostarczany wraz ze wszystkimi częściami ciała, w tym z narządami wewnętrznymi, do położonego na tym samym obszarze: punktu skupu dziczyzny lub zakładu obróbki dziczyzny lub innego zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowane tusze lub skóry dzików.

Tusze, wszystkie części ciała oraz skóry ww. dzików mogą być przemieszczone z ww. punktów i zakładów, wyłącznie po uzyskaniu ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń.

Kraj, w którym wystąpi ASF narażony jest na bardzo duże straty ekonomiczne w przemyśle mięsnym oraz hodowli, powodowane wstrzymaniem obrotu
i eksportu świń, mięsa oraz produktów pozyskiwanych od świń i dzików
a także padnięciami tych zwierząt i kosztami związanymi z postępowaniem
w dotyczącym przypadków ASF  u dzików oraz kosztami likwidacji ognisk tej choroby u świń.

 

 

Materiały do pobrania