Lista aktualności Lista aktualności

Międzynarodowy Dzień Lasów. 21 marca 2018

Obchody tego dnia mają na celu podnoszenie świadomości ludzkości na temat znaczenia lasów dla człowieka. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zachęca kraje całego świata do propagowania idei i działalności związanej z lasami.

www.FAO.org
www.lasy.gov.pl