Lista aktualności Lista aktualności

MUREM ZA FOLKLOREM !

Od 22 do 24 czerwca b.r. w Pyrzycach podczas trwania festiwalu „Murem za Folklorem” Nadleśnictwo Myślibórz miało okazję obsługiwać stoisko Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Jak zawsze nie zabrakło licznych niespodzianek, ciekawych zabaw i konkursów. Leśnicy, wspólnie z organizatorami i uczestnikami festiwalu posadzili pamiątkowe "Drzewko spotkań", w cieniu którego odpocząć można na uroczyście odsłoniętej drewnianej ławie, która oprócz swoich walorów użytkowych ma przypominać o roli produktów z drewna w magazynowaniu węgla.

Jak mówią organizatorzy wydarzenia „Źródłem Pyrzyckich Spotkań z Folklorem było pragnienie stworzenia nowej, wspólnej tożsamości ludzi przybyłych na Ziemię Pyrzycką po II Wojnie Światowej. Obecnie głównym celem organizacji festiwalu jest ożywienie, popularyzacja i aktywizacja grup kultywujących tradycje ludowe w zakresie tańca, muzyki, śpiewu, rękodzielnictwa, regionalnych i narodowych potraw w duchu wzajemnego zrozumienia i poszanowania własnej tożsamości, ze szczególnym uwzględnieniem przemian zachodzących we współczesnej twórczości ludowej. Pyrzyckie Spotkania z Folklorem są próbą połączenia tradycji ze współczesnymi przejawami folkloru. Na pyrzyckiej scenie zobaczyć i usłyszeć można było artystów tworzących nowoczesną muzykę inspirowaną kulturą ludową.”