Lista aktualności Lista aktualności

Oferta edukacyjna, terminarz spotkań

PLAN DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH NADLEŚNICTWA MYŚLIBÓRZ

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszych okolic i zapoznania się z przebiegiem leśnej ścieżki edukacyjnej. Zorganizowane grupy, po uzgodnieniu terminu, mogą zwiedzać ścieżkę z leśnikiem-przewodnikiem.

Nasi edukatorzy prowadzą zajęcia edukacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z lasem i przyrodą także w szkołach i przedszkolach. Wszystkie zajęcia prowadzone są bezpłatnie.

Terminy - zajęcia prowadzone są w ciągu całego roku kalendarzowego. Z uwagi na duże zainteresowanie prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu (osobiście lub telefonicznie). Przyjazd należy potwierdzić 2 dni przed wyznaczoną datą (telefonicznie, mailem lub faxem).

Dojazd – we własnym zakresie autobusem, samochodem.

W sprawach rezerwacji terminów zajęć edukacyjnych proszę kontaktować się z Panią Martą Klóska tel. 95 747 21 50 lub e-mail mysliborz@szczecin.lasy.gov.pl - formularz kontaktowy do pobrania na dole strony.

PLAN DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH NADLEŚNICTWA MYŚLIBÓRZ W 2018 ROKU

Nadleśnictwo Myślibórz w roku 2018 planuje z zakresu edukacji leśnej społeczeństwa następujące zadania:

 

  1. Bieżące utrzymanie istniejących obiektów i urządzeń, służących na potrzeby edukacji leśnej społeczeństwa (naprawy, remonty) oraz doposażenie dydaktyczne – wg. potrzeb.
  2. Przedsięwzięcia planowane z zakresu edukacji leśnej społeczeństwa:

 

  • lekcje terenowe i wycieczki z leśnikami,
  • lekcje w siedzibie Nadleśnictwa oraz na terenie Gospodarstwa Szkółkarskiego,
  • spotkania z leśnikami w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych – działalność ciągła w zależności od zgłaszania zapotrzebowania nauczycieli na spotkania, pogadanki, itp.

Tematy pogadanek i prelekcji:

- „Zawód - Leśnik”

- „Gospodarstwo szkółkarskie” – uczniowie mają możliwość zapoznania się
z przygotowaniem materiału do siewu, siewem oraz pielęgnacją sadzonek na szkółce.

- „Ochrona przyrody ze szczególnym uwzględnieniem prawnie chronionych obiektów przyrodniczych”.

- „Kiedy i jak bezpiecznie dokarmiać zwierzynę leśną”.

- „Niespodzianki jesiennego lasu”

- „Spotkanie z przyrodą”

- „Mieszkańcy lasów”

- „Warstwowa budowa lasu”

  • Współorganizowanie konkursów plastycznych, literackich, wiedzy leśnej, ochrony  przyrody itp. - adresaci: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów.
  • Współorganizowanie wystaw i prelekcji z innymi służbami mundurowymi (Policja, Straż Pożarna).
  • Konkurs techniczny na budowę karmników dla ptaków - adresaci: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych.
  • Imprezy okolicznościowe:

„Święto Drzewa”

Wspólne sadzenie drzew , przekazanie sadzonek; pogadanki na temat sposobów sadzenia drzew i znaczenia surowca drzewnego;

termin: marzec-kwiecień;

współorganizatorzy: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu, Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Rowie - Trzcińsku Zdroju, samorządy, służby mundurowe.

„Sprzątanie Świata”

Impreza cykliczna o zasięgu światowym, mająca na celu wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa;

termin: wrzesień;

adresaci: uczniowie wszystkich szkół, mieszkańcy gmin w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa.

„Dni otwarte Lasów Państwowych”

Celem jest przybliżenie codziennej pracy leśników;

termin: maj;

adresaci: mieszkańcy z zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa.

„Pomóżmy kasztanowcom”

Przekazanie materiałów propagandowych;

termin: jesień;

adresaci: uczniowie wszystkich szkół, mieszkańcy gmin w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa.

„ Dzień Ziemi”

Celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Konkursy
o tematyce ekologicznej;

termin: kwiecień;

współorganizatorzy: Szkoły i przedszkola z zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa.

„Powiatowe Obchody Dnia Św. Huberta”

Organizowane przez Komitet Organizacyjny reprezentujący Nadleśnictwa oraz Koła Łowieckie z terenu Powiatu Myśliborskiego.

Celem obchodów jest podnoszenie świadomości ludności na temat myślistwa
i leśnictwa;

termin: październik/listopad;

adresaci: mieszkańcy z zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa.

„Zajęcia dla młodzieży z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Rowie - Trzcińsku Zdroju”

Zajęcia dla młodzieży związane z szeroko rozumianą tematyką leśną. Obejmować będą przede wszystkim zagadnienia związane z gospodarką leśną i ochroną przyrody, a także zagadnienia związane z pilotażowym projektem - Leśne Gospodarstwa Węglowe.

termin: cały rok;

adresaci: młodzież z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Rowie - Trzcińsku Zdroju.

„Zajęcia z Klasą o nachyleniu Służby Mundurowe”

Obóz integracyjny z porannym wyjściem w teren w celu wsłuchiwania się i nauki rozróżniania odgłosów zwierząt bytujących w ostępach leśnych. Rozpoznawanie drzew i krzewów, zajęcia związane z pilotażowym projektem - Leśne Gospodarstwa Węglowe oraz szereg pogadanek o tematyce przyrodniczo-leśnej;

termin: cały rok;

adresaci: uczniowie klasy o nachyleniu Służby Mundurowe zZespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. S. Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu.

     Nadleśnictwo Myślibórz planuje dalszą współpracę ze szkołami, lokalnymi mediami, samorządami, służbami mundurowymi, organizacjami pozarządowymi i instytucjami,
 a także uczestnictwo w szkoleniach podnoszących wiedzę oraz umiejętności pracowników w zakresie edukacji i komunikacji społecznej.

 

 

 Sporządził:

Marta Klóska