Lista aktualności Lista aktualności

Porozumienie o współpracy

W dniu 29 czerwca br. przedstawiciele Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Rowie Trzcińsku – Zdroju w osobach kierownika Ośrodka Kajetana Kuszko i jego zastępcy Sebastiana Chruścińskiego gościli w Nadleśnictwie Myślibórz.

Przyczynkiem do wizyty stało się podpisane niedawno porozumienie o współpracy pomiędzy ZWK OHP a Nadleśnictwem w Myśliborzu na rzecz szerzenia wśród młodzieży OSiW OHP wiedzy na temat ochrony przyrody, gospodarki leśnej, jak również promowanie postawy proekologicznej młodzieży. Podczas spotkania z Nadleśniczym Andrzejem Szelążkiem i jego pracownikami – Martą Klóska - Specjalistką ds. ochrony lasu, ochrony przyrody i zagospodarowania turystycznego, łowiectwa i edukacji oraz Hubertem Bożkiem – Inżynierem nadzoru poruszono kwestie związane z obszarami dalszej współpracy pomiędzy naszymi instytucjami, jak również możliwe kierunki działania na rzecz młodzieży zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Dzisiejsza wizyta w Nadleśnictwie Myślibórz z pewnością nie była ostatnią, gdyż już nasunęło się kilka pomysłów do wspólnego działania.