Aktualności

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Myślibórz, ul. Dworcowa 2, 74-300 Myślibórz ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż używanych środków trwałych.

Wydarzenia

Od dawna w naszych lasach nie było tak dużego zagrożenia pożarowego. Z powodu niewielkich opadów i wyjątkowo ciepłej wiosny w lasach jest bardzo sucho, wystarczy iskra z niesprawnego samochodu czy niedopałek, by doszło do pożaru.

Przetargi, zamówienia, zarządzenia

Ogłoszenie o zmianie SIWZ Przetargu Nieograniczonego pn.: Przebudowa Leśnej drogi pożarowej w Leśnictwie Przydarłów" oraz odpowiedzi na zapytania do SIWZ

RODO

Szanowni Państwo! Od 25 maja 2018 roku uległy zmianie przepisy regulujące przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych. Dbając o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z zadaniami realizowanymi przez Nadleśnictwo Myślibórz informujemy o prowadzonej przez nas polityce prywatności.