Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Myślibórz
Nadleśnictwo Myślibórz
+48 95 747 23 81
+48 95 747 23 81

ul. Dworcowa 2
74-300 Myślibórz

Nadleśniczy Nadleśnictwa Myślibórz
Ewelina Rybarska
Zastępca Nadleśniczego
Jarosław Zygała
Główny Księgowy
Katarzyna Jarmoła-Sobór
Inżynier Nadzoru
Hubert Bożek

Dział Gospodarki Leśnej

Dominika Lewandowska-Biel
Starszy Specjalista SL odpowiedzialny za całość spraw związanych z hodowlą lasu, szkółkarstwem, selekcją i nasiennictwem
Marta Bukowska
Starszy Specjalista Służby Leśnej odpowiedzialny za całość spraw związanych ze stanem posiadania i urządzaniem lasu
Olga Piłaszewicz
Starszy Specjalista SL odpowiedzialny za całość spraw związanych z ochroną p.poż., łowiectwem, LGW i lasami nadzorowanymi
Marta Klóska
Specjalista SL odpowiedzialny za całość spraw związanych z ochroną lasu, ochroną przyrody, turystyką, promocją i edukacją leśną
Grzegorz Biel
Starszy Specjalista SL odpowiedzialny za całość spraw związanych ze sprzedażą drewna
Karol Dyderski
Starszy Specjalista SL odpowiedzialny za całość spraw związanych z użytkowaniem lasu oraz planowaniem

Dział Finansowo-Księgowy

Anna Sykuła
Stanowisko ds. księgowości i płac.
Teresa Stelmaszczyk
Stanowisko ds. gospodarki towarowej.
Dariusz Piątkowski
Stanowisko ds. księgowości i gospodarki towarowej.
Grażyna Chatkiewicz
Stanowisko ds. analiz i finansów.

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Janusz Paulski
Sekretarz Nadleśnictwa.
Marta Bogucka
Stanowisko ds. administracyjnych.
Barbara Karkoszka
Stanowisko ds. administracyjnych - sekretariat.
Agata Morawiak
Stanowisko ds. administracyjnych.
Sylwia Gryglewska
Stanowisko ds. zamówień publicznych i administracji

Stanowisko ds. pracowniczych

Elżbieta Kapłan
Stanowisko ds. pracowniczych.

Administrator systemu informatycznego

Marek Piłaszewicz
Stanowisko ds. Adminstrowania SILP, LMN oraz środków pomocowych.

Posterunek Straży Leśnej

Robert Ziemichód
Komendant Posterunku Straży Leśnej.
Robert Wiszniewski
Strażnik leśny.