Położenie

Nadleśnictwo Myślibórz jako jednostkę administracyjną Lasów Państwowych utworzono 01.01.1995r. z poprzedniego obrębu Dziczy Las i Myślibórz.

Historia

Krótki rys historyczny Nadleśnictwa Myślibórz

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach.